Pojištění pro expedice

POJIŠTĚNÍ EXPEDIC A DLOUHODOBÝCH POBYTŮ

Toto pojištění je určeno osobám, které jsou řádnými členy OEAV a jejichž pobyt v zahraničí přesáhne 8 týdnů, budou-li se účastnit expedice do hor nad 6 000 m nebo expedice do Antarktidy, Arktidy a Grónska.

Kdy uzavřít pojištění expedic?

  • Při pobytu mimo území republiky, který bude delší než 8 týdnů.
  • Při expediční činnosti v oblastech Arktidy, Antarktidy a Grónska.
  • Při vícedenním výstupu na hory vyšší než 6 000 metrů.
  • Při navýšení pojistného limitu pro léčebné výlohy.