Pojistné podmínky

Nejdůležitější body pojistných podmínek

  • Pojištění nákladů za léčebné výlohy, za transport a repatriaci je poskytováno pro prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí.
  • Z pojištění AWS (Alpenverein Weltweit Service) jsou vyjmuty vzdušné a motoristické sporty, cesty do  Arktidy (destinace za severním polárním kruhem, kromě pevninské části Norska, Švédska a Finska), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a Grónska a cesty s plánovaným výstupem nad 6 000 metrů a účast na expedicích.
  • Úrazy, které vzniknou při jízdě motorovými vozidly v zahraničí, jsou pojištěny, pokud nevzniknou při účasti na motoristických soutěžích a při tréninkových jízdách na takovéto soutěže.
  • Transporty a převozy v rámci léčení (vč. návratu do místa trvalého bydliště) musí být organizovány přes Europ Assistance. Bezpodmínečně proto před převozem kontaktujte tel. +43 (0) 1 25 33 798, e-mail: aws@alpenverein.at. Číslo je uvedeno také na členské kartičce Alpenvereinu. Hovor je možný v NJ nebo AJ. Neučiníte-li tak, výdaje na transport nemusí být kryty vůbec, maximálně však do výše 750 €.
  • Europ Assistance je nutno kontaktovat také v případě nezbytné hospitalizace!
  • Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG. OEAV ani Alpenverein nejsou oprávněni zasahovat do řízení pojistných případů.

Pokyny pro případ hlášení pojistné události.

Smluvním základem pro pojistné podmínky k pojištění členů Alpenvereinu jsou pojistné podmínky pojišťovny Generali. Jejich překlad si můžete také stáhnout v odkazech níže.

Doba pojištění

Pojistná ochrana je garantována v případě, kdy byl členský příspěvek na příslušný kalendářní rok zaplacen před vznikem škodní události. Výjimku tvoří leden každého roku: pokud dojde ke škodní události v tomto období a členský příspěvek pro tento kalendářní rok nebyl dosud uhrazen, uskuteční se plnění pouze v tom případě, že členský příspěvek bude uhrazen po nehodě a postižený měl uhrazen členský příspěvek za předcházející rok.

Pojistná ochrana začíná platit v 0.00 hod následující den po úhradě členství.

Noví členové, kteří se stanou členy od 1. 9. stávajícího roku a uhradí členské příspěvky vypsané na následující rok, jsou po zbytek stávajícího roku v plném rozsahu pojištěni až do 1. 1. následujícího roku, a to i přesto, že jim za toto období není účtován členský příspěvek.

Doplňující informace

Smluvní základ pojištění tvoří rámcové smlouvy sjednané mezi ÖAV a pojišťovnami a všeobecné podmínky, které jsou základem příslušné smlouvy. Jedná se o rakouskou smlouvu, na kterou musí být v každém případě aplikováno rakouské právo s výjimkou rakouských mezinárodních referenčních norem.

Pojistná ochrana v rámci pojistné smlouvy platí subsidiárně, tedy jako vedlejší vzhledem k jiným pojistným smlouvám pojišťujícím stejná rizika. To znamená, že plnění jsou poskytována jen tehdy a jen v takovém rozsahu, jestliže plnění za událost neposkytla nebo neposkytuje jiná pojišťovna (správa sociálního zabezpečení nebo soukromá pojišťovna). Nárok na plnění neexistuje, pokud plnění pro pojištěnce byla nebo měla být poskytnuta zdarma.

OEAV.CZ s.r.o., Österreichischer Alpenverein („ÖAV“) ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH neodpovídají za správnost a obsah jiných informací než uvedených v německé verzi na webové stránce Aplenverein nebo v informačním prospektu. V případě výkladu platí pro Österreichischer Alpenverein jako závazná pouze originální, německá verze. Překlady nabízí Österreichischer Alpenverein svým členům vždy jako službu a v žádném nejsou právně závazné.

Dokumenty ke stažení

Pojistné podmínky AWS Deutsch 2020 (377.03 KB)

Pojistné podmínky AWS English 2020 (355.42 KB)

Pojistné podmínky AWS Česky 2020 (152.41 KB)

Smluvní základ pro pojistné podmínky Generali - český překlad (152.83 KB)