Pojistné podmínky » Co zahrnuje pojistné krytí?

Co zahrnuje pojistné krytí? | Pro členy ČHS a horolezecké oddíly | Připojištění trvalé invalidity | Připojištění Alpenverein Premium

Pojištění Alpenverein Weltweit Service pro členy rakouského Alpenvereinu

Každý člen Alpenvereinu má automaticky sjednáno pojištění Alpenverein Weltweit Service (AWS) kryjící rizika při provozování veškerých volnočasových, sportovních a outdoorových aktivit během dovolené či na služebních cestách (pozor na výjimky), a to včetně případné repatriace.

Alpenverein Weltweit Service platí na celém světě kromě pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění trestněprávní ochrany, která platí pouze v Evropě.

Rozsah pojištění a pojistné částky

Pojištěn je každý člen Alpenvereinu, který řádně uhradil členský příspěvek za probíhající pojistné období. Pojištěni jsou v plném rozsahu i ti členové, kteří jsou od placení členských příspěvků osvobozeni - děti či studenti do věku max. 27 let, jejichž oba rodiče jsou členy Alpenvereinu (u samoživitele jeden rodič). Každý má svou členskou kartičku a je pojištěn v plném rozsahu.

1. Náklady na záchranné a pátrací akce v tuzemsku a zahraničí

až do výše 25 000 € na osobu a pojistnou událost včetně zásahu vrtulníkem; ve volném čase;  celoročně; celosvětově.

2. Náklady na nutné léčebné výlohy v zahraničí (včetně přepravy do nemocnice nutné ze zdravotních důvodů)

až do výše 10 000 €, pro úrazy ve volném čase i při výkonu povolání a při nemoci; pro prvních 8 týdnů každé zahraniční cesty; celosvětově.
U ambulantního léčení (limit 2 000 €) platí pojištěný vlastní podíl ve výši 70 € na osobu a jeden pobyt v cizině.

Pojistitel uhradí prokázané výdaje za nezbytné lékařské ošetření při pobytu v nemocnici

 • v Rakousku: v rámci obecné kategorie poplatků ve veřejných nemocnicích,
 • mimo Rakousko: ve veřejných nemocnicích.

3. Náklady na repatriaci ze zahraničí

bez omezení částky za podmínky, že bude organizována smluvní organizací uvedenou na členské kartě; platí pro prvních 8 týdnů každé zahraniční cesty; celosvětově.

4. Pojištění odpovědnosti za škodu

do výše 3 000 000 €. Platí na území Evropy. Krytí se vztahuje na povinnost náhrady škody na zdraví a škody na majetku. Spoluúčast v případě škody na majetku 200 €.

5. Trestněprávní ochrana

až do výše 35 000 €. Platí na území Evropy při provozování aktivit jako u pojištění odpovědnosti viz. výše.  Pojistné krytí se vztahuje na trestní řízení u soudu od okamžiku žaloby a na trestní řízení u správního orgánu od okamžiku zahájení stíhání.

6. Právní ochrana v případě náhrady škody v Evropě s nároky na náhradu škody po nehodách s újmou na
zdraví

až do výše max. 500 € na pojistnou událost. Pojistné krytí se vztahuje na právní výdaje za poradenství
při uplatňování nároků na náhradu škody v případě událostí spojených s újmou na zdraví. Pojistné krytí se
nevztahuje na náhradu majetkové újmy.

Pojistné plnění u bodů 4 - 6 chrání všechny tuzemské a zahraniční členy u pojistných případů, které vzniknou při
vykonávání jejich spolkové činnosti. Spolkovou činností se rozumí:

 • účast na jakékoliv akci vyhlášené kteroukoliv sekcí rakouského Alpenvereinu,
 • provozování následujících druhů sportů (i soukromých mimo programy jednotlivých sekcí): turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, lezení po zajištěných cestách, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning a jízda na horském/trekovém kole. Jízdou na horském/trekovém kole se rozumí jízda na cyklostezkách, silnicích v lese, lesních cestách, horských stezkách a na jiných pozemcích určených ke cvičení nebo tréninku. Pojistné krytí se tedy nevztahuje na jízdy mimo uvedené silnice v lese a lesní cesty, jako jsou například komunikace určené pro veřejný provoz v souladu s pravidly silničního provozu, chodníky, přístupové silnice a přístupové cesty atd.

Evropa je chápána geograficky a zahrnuje také Island, Grónsko, Špicberky, ostrovy ve Středozemním moři, Kanárské ostrovy, Madeiru, Kypr, Azory, jakož i asijskou část Turecka a současné a bývalé členské státy SNS - viz mapa(link is external).

Celosvětová platnost má výluky: cesty do  Arktidy (destinace za severním polárním kruhem, kromě pevninské části Norska, Švédska a Finska), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a Grónska.

 

Nejdůležitější body pojistných podmínek

 • Pojištění nákladů za léčebné výlohy, za transport a repatriaci je poskytováno pro prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí.
 • Z pojištění AWS jsou vyjmuty vzdušné a motoristické sporty, cesty do  Arktidy (destinace za severním polárním kruhem, kromě pevninské části Norska, Švédska a Finska),  Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a Grónska a cesty s plánovaným výstupem nad 6 000 metrů a účast na expedicích.
 • Úrazy, které vzniknou při jízdě motorovými vozidly v zahraničí, jsou pojištěny, pokud nevzniknou při účasti na motoristických soutěžích a při tréninkových jízdách na takovéto soutěže.
 • Transporty a převozy v rámci léčení (vč. návratu do místa trvalého bydliště) musí být organizovány přes
  Europ Assistance. Bezpodmínečně proto před převozem kontaktujte 
  tel. +43 (0) 1 25 33 798, e-mail: aws@alpenverein.at(link sends e-mail)
  Číslo je uvedeno také na členské kartičce Alpenvereinu.
  Neučiníte-li tak, výdaje na transport nemusí být kryty vůbec, maximálně však do výše 750 €.
 • Europ Assistance je nutno kontaktovat také v případě nezbytné hospitaliazce!
 • Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG. OEAV.CZ ani Alpenverein nejsou oprávněni zasahovar do řízení pojistných případů.

VÝJIMKY

Pojištění nákladů na léčebné výlohy a pojištění nákladů na záchranné akce se vztahuje na všechny druhy sportů vyjma vzdušných (jako je např. paragliding, parašutismus) a motoristických (automobilová rallye, enduro na motorkách apod.). Nepojištěny jsou pracovní úrazy, účast na závodech a soutěžích při severském a alpském lyžování, snowboardingu nebo freestylingu, při jízdě na bobech, skibobech, skeletonech nebo v sáňkování,v MTB (Downhill, Four Cross, Dirt Jump) stejně tak i při tréninku na takovéto závody a soutěže, účast na  placených závodech a oficiálních trénincích na ně ve všech disciplínách, účast na expedicích, potápění s ponory hlubšími než 40 m a cesty s plánovaným výstupem nad 6 000 m, viz. pojistné podmínky

Pojištění odpovědnosti za škodu, trestněprávní ochrana a právní ochrana v případě náhrady škody v Evropě s nároky na náhradu škody po nehodách s újmou na zdraví platí pouze při provozování těchto sportů: turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, lezení po zajištěných cestách, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning a jízda na horském/trekovém kole.

 

Pokyny pro případ hlášení pojistné události »

Smluvním základem pro pojistné podmínky k pojištění členů Alpenvereinu jsou pojistné podmínky pojišťovny Generali

 

Ke stažení:

 

https://www.oeav.cz/sites/default/files/stranky/pojistne-podminky/av-wws-folderd2018ebook.pdf

https://www.oeav.cz/sites/default/files/stranky/pojistne-podminky/av-wws-foldere2018ebook.pdf

https://www.oeav.cz/sites/default/files/stranky/pojistne-podminky/aws-folder-tschechisch.pdf