Pojištění pro horolezce

Pokud zvažujete pořízení pojištění pro horolezce, je dobré prověřit a porovnat mimo ostatních náležitostí i položku výdaje za záchrannou nebo pátrací akci. Pojištění pro horolezce Alpenverein (OEAV) pojem náklady na vyproštění rozumí takové náklady místních záchranářských organizací (při událostech v blízkosti hranic také náklady záchranářských organizací sousedního státu), které jsou nezbytné, když pojištěný utrpěl úraz nebo se ocitl v tísni při pobytu v horách nebo v tísni způsobené nedostatkem vody a musí být – zraněný nebo nezraněný – vyproštěn (totéž analogicky platí také pro případ úmrtí). Náklady na vyproštění jsou prokázané náklady pátrací akce po pojištěném a jeho přepravy až k nejbližší sjízdné komunikaci nebo až do nemocnice, která leží nejblíže k místu úrazu. Náklady za použití vrtulníku budou nahrazeny pouze tehdy, pokud byla taková akce nařízena záchranným dispečinkem, zřízeným k tomu příslušnou svrchovanou správní institucí. Náklady na vyproštění jsou kryty až do výše 25.000 € na osobu a pojistnou událost.