Poplatky

Členství a pojištění Alpenverein vyřizujeme obratem - i na počkání u nás v kanceláři v Šumperku.

 

 

 

Úhradou členských poplatků na aktuální rok se stáváte aktivními členy Alpenvereinu a můžete využívat celou řadu výhod.

Každý člen Alpenvereinu má automaticky sjednáno pojištění Alpenverein Weltweit Service kryjící rizika při provozování veškerých volnočasových, sportovních a outdoorových aktivit během dovolené či na služebních cestách (pozor na výjimky), a to včetně případného transportu.

Členské poplatky 2021
Dospělí od 26 let - 60 let (A) 1 750
Manžel/ka, partner/ka, senioři, junioři a studenti, invalidé (B) 1 350
Děti a mládež do 18 let (C) 730 Kč
Samoživitelé s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi (A+C) 1 750 Kč
Výhodné rodinné členství (A+B+C) 3 100

Rodina s jedním či více nezaopatřenými dětmi za ně neplatí žádné poplatky!

Kategorie členství 2021
A Dospělí (r. 1957–1993)
B Junioři (r. 1994–2002)
Senioři (r. 1956 a starší)
Členové horské služby (nutno doložit kopii průkazu člena HS)
C Děti (r. 2003 a mladší)
Zdravotně postižení (od 50 %)
A+C Samoživitelé s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do r. 2003, u studentů do r. 1994
A+B+C Rodina s jedním či více nezaopatřenými dětmi do r. 2003 nebo studenty do r. 1994

 

Alpenverein karta 2021