Pojištění » Připojištění Premium

Exkluzivní připojištění, které je k dispozici výhradně řádným členům Alpenvereinu v případě:

 • prodloužení pojistné ochrany u pobytů delších než 8 týdnů,
 • pro cesty s plánovaným výstupem na vrcholy vyšší než 6 000 metrů,
 • navýšení pojistného limitu pro léčebné výlohy z 10 000 € na 500 000 €.

Ceník připojištění Alpenverein Premium

Jednotlivci / Délka pojistného období do Evropa Svět Svět nad 6.000 metrů
5 dnů 12 € 20 € 400 €
17 dnů 25 € 43 € 400 €
31 dnů 36 € 54 € 400 €
2 měsíců 74 € 111 € 650 €
3 měsíců 125 € 200 € 900 €
4 měsíců 180 € 288 € 1150 €

 

Rodiny / Délka pojistného období Evropa Svět
5 dnů 26 € 42 €
17 dnů 52 € 88 €
31 dnů 74 € 110 €
2 měsíců 150 € 224 €
3 měsíců 252 € 402 €
4 měsíců 362 € 578 €

 

Rodina: Až 7 společně cestujících osob, z nich maximálně 2 dospělí – nezávisle na příbuzenských vztazích.

Evropa: Evropa, všechny středomořské státy a ostrovy, Jordánsko, Madeira, Azorské ostrovy, Kanárské ostrovy a Rusko.

Svět nad 6 000 m: U tohoto tarifu je rozlišováno mezi výstupem organizovaným a výstupem individuálním. Tímto tarifem musí být pojištěna cesta v celé své délce.

Pojištění AV Premium musí být sjednáno před započetím cesty. Počátkem platnosti pojištění Premium musí být 1. den cesty, pouze v případě prodloužení pojistné ochrany u cest do 6 000 m může být počátkem také 57. den cesty.

Pojištění Premium je možné sjednat pouze pro členy Alpenverein s trvalým bydlištěm nebo místem pobytu v Evropě.

Pojistná ochrana platí pro jednu cestu po zvolenou délku pojistného období. Cena vyplývá z délky pojistného období a je nutno ji uhradit před nástupem cesty.

Uhrazením pojistného vyjádří pojištěnec svůj souhlas s uvedenými podmínkami a podmínkami pojistné smlouvy. Základem pro pojistnou smlouvu jsou EVROPSKÉ podmínky cestovního pojištění EVR-RVB ÖAV 2018 (viz. níže). Všechny pojistné ochrany jsou subsidiární.

Vyřízení připojištění

Připojištění Alpenverein Premium vyřídíte snadno vyplněním jednoduchého on-line formuláře na servisních stránkách rakouského Alpenvereinu.

Pojistné uhradíte platební kartou. Ihned po zaplacení obdržíte do vaší emailové schránky potvrzení o aktivaci připojištění a o jeho platnosti a rozsahu.

Dokumenty ke stažení

Pojistné podmínky Premium - AJ (1 MB)

Pojistné podmínky Premium - NJ (702 KB)

Podmínky cestovního pojištění ERV-RVB ÖAV 2018 (360.5 KB)

Cesty s plánovaným výstupem na vrcholy přesahující 6 000 m

Ve smyslu pojištění AV Premium je rozlišováno, zda se jedná o:

 • cestu organizovanou nebo cestu vedenou vůdcem,
 • individuální cestu.

Organizované cesty

Jak vyplývá z aktuálních pojistných podmínek, pojistná ochrana se týká turisticky organizovaných výstupů, kde skupinu vede autorizovaná osoba (vůdce/průvodce) a pojištění je uzavřeno pro všechny pojištěné na stejnou délku cesty.

Individuální cesty

Před uzavřením pojištění AV premium podléhá uzavření pojistky schválení pojistitelem. Podkladem ke schválení je vyplnění formuláře.

Pojištění a pojistné krytí

Zahraničí - dohodnutá oblast platnosti kromě státu, ve kterém má pojištěná osoba trvalé bydliště. Podkladem pro smlouvu jsou EVROPSKÉ podmínky cestovního pojištění ERV-RVB ÖAV 2018 (viz výše). Předpokladem pro pojistnou ochranu je platné členství pojištěné osoby (osob) v rakouském Alpenvereinu.

Pojistná ochrana pro léčebné výlohy v zahraničí platí pro nehody ve volném čase a při výkonu povolání, rovněž v případě nemoci. Náklady na pátrací a záchranné akce v zahraničí jsou pojištěny v rámci nehod ve volném čase.
Nemocí se podle všeobecně uznávaného stanoviska lékařské vědy rozumí tělesný nebo duševní stav odlišný od normálního stavu.

Léčebné výlohy v zahraničí

Pojistné limity:
1.    Transport do nemocnice/Převoz do 500 000 €.
2.    Ambulantní ošetření do 500 000 € se spoluúčastí 70 € na osobu a pobyt v zahraničí.
3.    Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení do 500 000 €.
4.    Transport do místa trvalého bydliště do 100 %.
5.    Repatriace zemřelého do 100 %.

Maximální plnění pro body 1 – 5 v případě neočekávaného akutního zhoršení chronického onemocnění do 50 000 €.

Pátrací a záchranné akce v zahraničí

Náklady na pátrací a záchranné akce v zahraničí v případě nehody, v nouzové situaci v horách a na moři jsou kryty do 25 000 €.

Pojistná ochrana zahrnuje

Léčebné výlohy
Všechny výdaje za lékařsky odůvodněný transport postiženého ze zahraničí do zdravotnického zařízení v zemi trvalého bydliště nebo do místa trvalého bydliště, včetně výdajů na převoz jedné doprovázející postiženému blízké osoby. Předpoklady pro převoz postiženého kromě jeho způsobilosti k tomuto převozu:

 • postižený je v ohrožení života nebo,
 • léčebná péče na místě úrazu neodpovídá standardní úrovni lékařského ošetření, které by bylo postiženému poskytnuto v jeho domovském státě nebo,
 • předpokládá se hospitalizace ve zdravotnickém zařízení delší než 5 dnů.

Výdaje v zahraničí (ne v zemi trvalého bydliště)

 • Za ošetření, které je z lékařského hlediska neodkladné a nezbytné, včetně léků předepsaných lékařem.
 • Za převoz do nejbližší vhodné nemocnice, který je z lékařského hlediska nutný až do výše 500 000 €.
 • Všechny výdaje za převoz zemřelého ze zahraničí do místa jeho posledního trvalého bydliště.
 • Před převozem (do nemocnice, převoz do místa trvalého bydliště či repatriace) stejně jako před započetím hospitalizace musí být kontaktována smluvní organizace uvedená na členské kartě, jinak se uhradí max. 750 €.
  Europ Assistance T: +43/1/253  3798 E: aws@alpenverein.at.

Výdaje za záchranné a pátrací akce

Výdaje za záchranné a pátrací akce jsou takové výdaje místně příslušných záchranářských organizací (v případě nehod blízko hranic také výdaje záchranářských organizací sousedícího státu), které jsou nezbytné, jestliže má pojištěný nehodu nebo se octl v nouzové situaci na vodě nebo v horách a musí být zachráněn, ať je zraněný nebo nezraněný (totéž platí analogicky v případě smrti).

Výdaje za záchranné a pátrací akce jsou prokazatelné výdaje za pátrání po pojištěném, za jeho záchranu a převoz k nejbližší sjízdné komunikaci nebo do nejbližšího zdravotnického zařízení.

Veškeré informace uvedené na této stránce mají pouze informativní charakter, v žádném případě se nejedná o pojistné podmínky ani o výňatek z nich.

Österreichischer Alpenverein („ÖAV“) ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH neodpovídají za správnost a obsah jiných informací než uvedených na oficiální webové stránce OAEV v německé verzi.