Pojištění » Výluky z pojištění

Výjimky při záchranných akcích - pojistná ochrana se nevztahuje na:

 • Úrazy/nemoci, které vzniknou při profesionální či jiné činnosti prováděné za úplatu, jakož i na úrazy členů záchranných organizací při organizovaných záchranných akcích a cvičeních prováděných z pověření záchranné organizace; pojištěna je ale placená činnost členů Rakouského svazu horských vůdců (Österreichischer Bergführerverband), jakož i certifikovaných horských a lyžařských vůdců, stejně jako činnost úředně schválených a certifikovaných turistických průvodců.
 • Úrazy při používání motorových vozidel: pojištěny jsou úrazy při jízdě motorovými vozidly na přímých i nepřímých cestách na akce a srazy Alpenvereinu a při návratu z nich, stejně tak jako při cestách na podle stanov definované (i na soukromé) klubové akce (turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, lezení po zajištěných cestách, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning a túry na horském/trekovém kole, stejně jako úrazy, které vzniknou při používání lanovek a vleků).
 • Úrazy při účasti na místních, republikových a mezinárodních závodech a soutěžích při severském a alpském lyžování, snowboardingu nebo freestylingu, při jízdě na bobech, skibobech, skeletonech nebo v sáňkování, stejně tak i při tréninku na takovéto závody a soutěže.
 • Úrazy pojištěných osob vykonávajících činnost pilota letadla (také pilota sportovního letadla), pokud k tomu podle rakouského práva potřebují povolení, jakož i ostatních členů posádky v letadle a při používání vesmírných prostředků.
 • Úrazy/nemoci při cestách s plánovaným výstupem nad 6 000 m, jakož i při cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem kromě pevninské části Norska, Švédska a Finska), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska.
 • Potápění s mimořádným rizikem (ponory pod 40 m, potápění pod ledem, potápěčské expedice).
 • Závody v MTB (Downhill, Four Cross, Dirt Jump) včetně oficiálních tréninků na tyto závody a kvalifikačních jízd.
 • Účast na expedicích.
 • Pokusy o zdolání rekordů v oblasti rychlosti, potápění a letectví.

Pro cesty s plánovaným výstupem nad 6 000 m nabízí Alpenverein prostřednictvím pojišťovny Europäische Reiseversicherung samostatné připojištění Premium.

Výjimky při repatriaci a při lékařském ošetření - pojistná ochrana se nevztahuje na:

 • Lékařská ošetření, která byla zahájena před nástupem cesty.
 • Lékařská ošetření chronických onemocnění kromě těch, které jsou důsledkem akutních nebo náhlých záchvatů nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu.
 • Lékařská ošetření, kvůli kterým byla zahraniční cesta uskutečněna.
 • Ošetření zubů, která nejsou prováděna jako první pomoc za účelem bezprostředního utišení bolesti.
 • Umělá přerušení těhotenství stejně jako těhotenská vyšetřování a porody, kromě předčasných porodů, které nastanou dříve než dva měsíce před přirozeným termínem porodu. To platí obdobně i pro předčasně narozené děti.
 • Lékařské ošetření, které je důsledkem nadměrného; požívání alkoholu stejně jako důsledkem zneužívání návykových látek a léků.
 • Kosmetická ošetření, lázeňská léčba a rehabilitace.
 • Preventivní očkování.
 • Lékařská ošetření a následky úrazů, které vzniknou při válečných událostech všeho druhu a při aktivní účasti na nepokojích nebo při úmyslně spáchaných trestných činech.
 • Lékařská ošetření a následky úrazů, které vzniknou při aktivní účasti na veřejně pořádaných sportovních soutěžích a při tréninku na tyto soutěže, pokud je při těchto soutěžích vyplácena odměna nebo mzda.
 • Lékařská ošetření nemocí a následky úrazů, které vzniknou při aktivní účasti na místních, republikových nebo mezinárodních soutěžích v severském a alpském lyžování, snowboardingu, jakož i freestylovém a freeridovém lyžování, při jízdě na bobech, skibobech, skeletonech nebo při sáňkování, jakož i při tréninku na tyto soutěže, dále nemoci a úrazy, které vzniknou při aktivní účasti na placených, veřejně pořádaných sportovních soutěžích, jakož i při tréninku na tyto soutěže (vyjma lezeckých soutěží jako člen Rakouského lezeckého spolku – Österreichischer Kletterverband).
 • Lékařská ošetření nemocí a následky úrazů při účasti na motoristických soutěžích (také jízdy za odměny a rallye) a při tréninkových jízdách na takovéto soutěže.
 • Lékařská ošetření nemocí a úrazů při používání leteckých prostředků (např. draků, padákových kluzáků), letadel (soukromých motorových a větroňů) a při parašutismu. Pojištěno je ale používání motorových letadel, která jsou schválena pro přepravu osob (např. obchodní letadla), cestujícím – vyjma motorových kluzáků a ultralehkých letadel. Za cestujícího se nepovažuje osoba, která se přímo podílí na řízení letadla nebo je členem posádky, ani osoba, která pomocí letadla vykonává profesní činnost.
 • Lékařská ošetření a následky úrazů, které vzniknou v důsledku škodlivého účinku jaderné energie.
 • Lékařská ošetření a následky úrazů členů záchranných organizací, které vzniknou při organizovaných záchranných akcích a cvičeních prováděných z pověření záchranné organizace.
 • Úrazy/nemoci při cestách s plánovaným výstupem nad 6 000 m, jakož i při cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem kromě pevninské části Norska, Švédska a Finska), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska.
 • Potápění s mimořádným rizikem (ponory pod 40 m, potápění pod ledem, potápěčské expedice).
 • Závody v MTB (Downhill, Four Cross, Dirt Jump) včetně oficiálních tréninků na tyto závody a kvalifikačních jízd.
 • Účast na expedicích.
 • Pokusy o zdolání rekordů v oblasti rychlosti, potápění a letectví.

Pro cesty s plánovaným výstupem nad 6 000 m nabízí Alpenverein prostřednictvím pojišťovny Europäische Reiseversicherung samostatné připojištění Premium.