Pojištění » Připojištění trvalé invalidity

Pojišťovna Generali Versicherung AG nabízí pro členy Alpenvereinu finanční zabezpečení pro případ úrazu s následky trvalé invalidity od 50 %, který se vám může přihodit při sportovních aktivitách a ve vašem volném čase. Připojištění je platné ode dne následujícího po úhradě do konce daného kalendářního roku.

Připojištění trvalé invalidity je možné doobjednat i nezávisle na prodloužení členství v Alpenvereinu kdykoli v průběhu roku, nejpozději však do 30. září.

Od 1.12.2018 je možné připojištění trvalé invalidity uzavřít jedině přes servisní stránky rakouského Alpenvereinu.

POZOR! Na připojištění trvalé invalidity se  nevztahuje akce „4 měsíce zdarma". Pokud se stanete v období 1. září - 31. prosince novými členy Alpenvereinu a zároveň žádáte o připojištění trvalé invalidity, bude vám toto připojištění platit až od 1. ledna roku následujícího.

Ceny připojištění trvalé invalidity

Pro jednotlivce činí poplatek 10 €/rok (20 €/rok – dvojnásobné připojištění, 27 €/rok – trojnásobné připojištění) a měsíční odškodné po celý zbytek života je ve výši 500 €, resp. dvojnásobné 1 000 € nebo trojnásobné 1 500 € (trvalá invalidita od 50%).

Pro rodinu s dětmi do 15 let činí poplatek 35 €/rok (70 €/rok – dvojnásobné pojištění, 99 €/rok trojnásobné připojištění), v případě poúrazové trvalé invalidity od 50% u rodičů činí měsíční renta postiženému 500 €, resp. dvojnásobné 1 000 €, trojnásobné 1 500 €. Vznikne-li trvalá poúrazová invalidita u pojištěného dítěte do 15 let, bude vyplaceno místo měsíční renty jednorázové odškodné ve výši 98 000 € (dvojnásobné 196 000 €, trojnásobné 294 000 €). V rámci pojištění rodiny je zároveň pojištěn manžel (ka), druh (družka) i děti do dovršení 15 let žijící ve společné domácnosti (vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované děti).

Zemře-li pojištěný člen Alpenverein, který již pobíral měsíční odškodné 500 €, dvojnásobek nebo trojnásobek, pojišťovna zaručuje partnerovi/dědici vyplácení renty po zbytek období 20 let po vzniku nehody. POZOR! Jestliže člen zemře ihned při nehodě nebo během jednoho roku od data nehody na následky zranění při nehodě, pak se dle všeobecných podmínek vyplácení renty neuskuteční.

Smluvním základem pro pojistné podmínky připojištění trvalé invaliditu jsou pojistné podmínky pojišťovny Generali - (AUVB 1997, oddíl B, bod 4).

Vyřízení připojištění

Připojištění trvalé invalidity vyřídíte snadno vyplněním jednoduchého on-line formuláře na servisních stránkách rakouského Alpenvereinu.
Pojistné uhradíte platební kartou.

Kdo může být připojištěn?

Pojištění lze uzavřít pro každého člena OEAV až do dovršeného 74. roku života.

Co není pojištěno?

Z pojištění jsou vyjmuty vzdušné a motoristické sporty a pracovní úrazy.

Od kdy je pojištění platné?

Připojištění trvalé invalidity je platné od dne následujícího po zaplacení.

Veškeré informace uvedené na této stránce mají pouze informativní charakter, v žádném případě se nejedná o pojistné podmínky ani o výňatek z nich.
Österreichischer Alpenverein („ÖAV“) ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH neodpovídají za správnost a obsah jiných informací než uvedených na oficiální webové stránce v německé verzi.