Rozsah pojištění a pojistné částky

Každý člen Alpenvereinu má automaticky sjednáno pojištění Alpenverein Weltweit Service (AWS) kryjící rizika při provozování veškerých volnočasových, sportovních a outdoorových aktivit během dovolené či na služebních cestách (pozor na výjimky), a to včetně případné repatriace.

Alpenverein Weltweit Service platí na celém světě kromě pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění trestněprávní ochrany, která platí pouze v Evropě.

Pojištěn je každý člen Alpenvereinu, který řádně uhradil členský příspěvek za probíhající pojistné období. Pojištěni jsou v plném rozsahu i ti členové, kteří jsou od placení členských příspěvků osvobozeni - děti či studenti do věku max. 27 let, jejichž oba rodiče jsou členy Alpenvereinu (u samoživitele jeden rodič). Každý má svou členskou kartičku a je pojištěn v plném rozsahu.

Uvedené limity plnění platí pro jednu osobu a jednu pojistnou událost.

1. Náklady na záchranné akce v tuzemsku a zahraničí

Až do výše 25 000 € na osobu a pojistnou událost včetně zásahu vrtulníkem. Ve volném čase, celoročně, celosvětově.

2. Náklady na nutné léčebné výlohy v zahraničí (včetně přepravy do nemocnice nutné ze zdravotních důvodů)

Až do výše 10 000 €, pro úrazy ve volném čase i při výkonu povolání a při nemoci. Pro prvních 8 týdnů každé zahraniční cesty. Celosvětově.

U ambulantního léčení (limit 2 000 €) platí pojištěný vlastní podíl ve výši 70 € na osobu a jeden pobyt v cizině.

Pojistitel uhradí prokázané výdaje za nezbytné lékařské ošetření při pobytu v nemocnici:

  • v Rakousku: v rámci obecné kategorie poplatků ve veřejných nemocnicích,
  • mimo Rakousko: ve veřejných nemocnicích.

3. Náklady na repatriaci ze zahraničí

Bez omezení částky za podmínky, že bude organizována smluvní organizací uvedenou na členské kartě. Platí pro prvních 8 týdnů každé zahraniční cesty. Celosvětově.

4. Pojištění odpovědnosti za škodu

Do výše 3 000 000 €. Platí na území Evropy. Krytí se vztahuje na povinnost náhrady škody na zdraví a škody na majetku. Spoluúčast v případě škody na majetku 200 €.

5. Trestněprávní ochrana

Až do výše 35 000 €. Platí na území Evropy při provozování aktivit jako u pojištění odpovědnosti viz. výše.  Pojistné krytí se vztahuje na trestní řízení u soudu od okamžiku žaloby a na trestní řízení u správního orgánu od okamžiku zahájení stíhání.

6. Právní ochrana v případě náhrady škody v Evropě s nároky na náhradu škody po nehodách s újmou na zdraví

Až do výše max. 500 € na pojistnou událost. Pojistné krytí se vztahuje na právní výdaje za poradenství při uplatňování nároků na náhradu škody v případě událostí spojených s újmou na zdraví. Pojistné krytí se nevztahuje na náhradu majetkové újmy.

Pojistné plnění u bodů 4 - 6 chrání všechny tuzemské a zahraniční členy u pojistných případů, které vzniknou při vykonávání jejich spolkové činnosti. Spolkovou činností se rozumí:

  • účast na jakékoliv akci vyhlášené kteroukoliv sekcí rakouského Alpenvereinu,
  • provozování následujících druhů sportů (i soukromých mimo programy jednotlivých sekcí): turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, lezení po zajištěných cestách, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning a jízda na horském/trekovém kole. Jízdou na horském/trekovém kole se rozumí jízda na cyklostezkách, silnicích v lese, lesních cestách, horských stezkách a na jiných pozemcích určených ke cvičení nebo tréninku. Pojistné krytí se tedy nevztahuje na jízdy mimo uvedené silnice v lese a lesní cesty, jako jsou například komunikace určené pro veřejný provoz v souladu s pravidly silničního provozu, chodníky, přístupové silnice a přístupové cesty atd.

Evropa je chápána geograficky a zahrnuje také Island, Grónsko, Špicberky, ostrovy ve Středozemním moři, Kanárské ostrovy, Madeiru, Kypr, Azory, jakož i asijskou část Turecka a současné a bývalé členské státy SNS - mapa.

Celosvětová platnost má výluky: cesty do  Arktidy (destinace za severním polárním kruhem, kromě pevninské části Norska, Švédska a Finska, Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a Grónska, a cesty s plánovaným výstupem nad 6 000 metrů a účast na expedicích.